Det Grønne Område
image
blank

Velkommen til Æblehaven

I Æblehaven er vores mission at aflevere de bedste børn i Danmark til skole og det videre liv. Derfor har vi fokus på, hvordan hvert enkelt barn når her til. 

Vi arbejder ud fra FN’s Børnekonvention og Salamanca-erklæringen, der handler om børns rettigheder, uanset forudsætninger, og som tager udgangspunkt i barnets bedste for at sikre:
  • Børns grundlæggende rettigheder, fx mad, sundhed og et sted at bo
  • Børns ret til udvikling, fx skolegang, fritid, leg og information
  • Børns ret til beskyttelse, fx mod krige, vold, misbrug og udnyttelse
  • Børns ret til medbestemmelse, som fx indflydelse, deltagelse og ytringsfrihed
  • Børns (også de som har særlige behov) ret til uddannelse, fortrinsvis i det skolesystem og de skoler, der er etableret for hovedparten af børnene (inklusion).
Vi ønsker derfor at tage hensyn til det brede spektrum af forskellige forudsætninger og potentialer, vi finder blandt børn (og forældre) i institutionen og ønsker at lægge en ramme for en børnecentreret pædagogik og et børnemiljø, der er imødekommende og inkluderende for alle, hvor alle kan deltage aktivt og meningsfuldt i fællesskabet. Børnene skal inddrages og høres i overensstemmelse med deres alder og modenhed. De skal udvikle forventninger om at kunne mestre viden, situationer og udfordringer, og det skal gøres med udgangspunkt i motivation, trivsel, selvværd og tryghed.

Du/I er altid velkommen til at komme på besøg hos os i Æblehaven, for at se hvad vi er for et dagtilbud.
 
     


 
Sidst opdateret: 17-03-2017
blank
Æblehaven