Det Grønne Område
image
blank
image

Velkommen til Børnehuset Brøndvej

I Børnehuset Brøndvej lægger vi vægt på, at alle børn mødes af positive og engagerede voksne, som tager initiativer til gode læringsprocesser for børnene, f.eks. lege, projekter og aktiviteter. Vi ligger vægt på at skabe et multikulturelt rum, hvor der er udviklingsmuligheder for både alle børn og alle nationaliteter. Vi er åbne overfor den kulturelle mangfoldighed, og er bevidste om at tolerance og forståelse skabes gennem tillid og respekt og at dette er grundstenen i et demokratisk samfund.   

De 5 vigtigste pædagogiske elementer i Børnehuset Brøndvej er:
  1. Relationer og netværk - det er vigtigt for det enkelte barn at føle sig betydningsfuld i et fællesskab.
  2. Begivenheder - planlægges så børnene oplever, at de er betydningsfulde deltagere i både store og små fællesskaber. Dagens struktur og rutiner skaber en ramme for det pædagogiske arbejde.
  3. Personlige styrker - alle børn er forskellige og alle børn har ret til at få udviklet deres personlige potentiale og deres personlighed.
  4. Viden og sprog - med baggrund i sprogvurderingerne tilrettelægges sproglige aktiviteter, så sproget sættes i spil på mange forskellige måder.
  5. Idrætsinstitution - pædagogisk idræt er med til at højne den pædagogiske faglighed. Det handler ikke om konkurrence, men om fællesskaber og bevægelse.

Du kan læse mere om vores fælles pædagogiske fundament i folderen "Brøndvejs pædagogiske hus". Folderen omhandler inklusion i robuste læringsfællesskaber og er samtidig en guide til det pædagogiske arbejde i Børnehuset Brøndvej.

Sidst opdateret: 13-11-2017