Det Grønne Område
image
blank

Velkommen til Frøen

Børnehuset Frøen åbnede i januar 2008 og er en integreret institution, der modtager børn i alderen 0-6 år. Vi har til huse i en stor, dejlig og velindrettet institution omkranset af en udfordrende legeplads. Vi har plads til 24 vuggestuebørn 0-3 år og 40 børnehavebørn 3-6 år. Antallet af børnehave- og vuggestuebørn kan i perioder variere.

Vi prioriterer legen højt, har fokus på barnets sociale, sproglige og motoriske udvikling og motiverer barnet til selvhjulpenhed. Vi stiller alderssvarende krav til barnet og lader det være medbestemmende i forhold til dets udviklingstrin. 

Den daglige kontakt mellem forældre og personale er fundamentet for, at børnene trives i Frøen. Vi vægter derfor højt at etablere et forældresamarbejde, der bygger på dialog, tillid og anerkendelse. 

Det er vigtigt for os, at vi i fællesskab danner grundlaget for en hverdag, hvor alle kan føle sig trygge, set og hørt. Vi giver os derfor god tid i hverdagen til at tale med forældrene, og holder ligeledes vores forældresamtaler, forældremøder og årlige traditioner i hævd.

Vi har således formuleret vores kerneopgave som, at vi lykkes, når BØRN, forældre og medarbejdere sammen får skabt en børnekultur, hvor læring, udvikling og trivsel i fællesskabet er det centrale, og hvor læringsmiljøet er præget af tillid, anerkendelse, rummelighed, kreativ tænkning - samt udfoldelser.

Sidst opdateret: 12-10-2018