Det Grønne Område
image
blank

Pædagogik og læring

I Klatretræet har vi fokus på "Barnet i Fællesskabet!" Vi har fokus på det enkelte barns trivsel, læring og udvikling, hvordan barnet fungerer i fællesskabet og hvordan børnene justerer sig i forhold til hinanden.

Børnene møder nærværende, anerkendende voksne, som oprigtigt er interesseret i barnet, og møder barnet med krav, der er tilpasset barnets udvikling. De voksne guider børnene og er rollemodeller. De voksne organiserer sig, så børnene får de bedste betingelser, og der søges, at børnene er i mindre grupper, fremfor at være mange på et lille areal.

De voksne er samstemte om pædagogikken, så børnene oplever læring og udvikling i f.eks. selvhjulpenhed, sproglig udvikling, sociale kompetencer osv. Børnene inddrages i hverdagens gøremål og har med-/selvbestemmelse over indhold i hverdagen. Vi har faste hverdagsrutiner, da genkendelige rutiner giver ro for børnene.

        

Vi arbejder med udgangspunkt i børnemiljøvurderinger og søger at give børnene en bred læring i livet, via læreplanstemaer: natur og naturfænomener, kulturelle udtryksformer og værdier og krop og bevægelse. Vi ser det enkelte barns udvikling ud fra temaerne den alsidige personlige udvikling, sociale kompetencer og sprog. Vi har øje for overgange fra vuggestuen til børnehave og fra børnehave til skole, samt alle de andre små overgange, der er i livet f.eks. fra kravle, til gå, til løb.
         

Omsorg, tryghed og nærvær er meget vigtige omdrejningspunkter i vores pædagogik. Børnene skal være glade for at komme i Klatretræet, fordi de føler sig trygge, set og hørt. Derfor arbejder vi også med mindfulness. Vi træner børnenes opmærksomhed og bevidste nærvær. Når børn tidligt i livet lærer at komme i kontakt med deres tanker, følelser og krop, har det indflydelse både på deres velbefindende og læringsmæssige udbytte af daginstitution og senere hen skole. Mindfulness kan hjælpe os med at opdage, at vi allerede er fuldkomne, som vi er!

I vuggestuen arbejder vi med babytegn: Fuldstændig som når du vinker, nikker eller trækker på skuldrene, er babytegn en række enkle håndbevægelser for blandt andet mad, sut og mor. Tegnene gør det nemmere at kommunikere med barnet, inden det kan tale rigtigt. De er et supplement til det talte sprog og er nemme for barnet at lære. Når barnet fra 10-12 månedersalderen selv begynder at kunne lave tegnene, behøver man ikke længere at gætte sig til om, hvorvidt gråden betyder, at den lille er sulten, søvnig eller suttetrængende. Barnet bliver i stand til at udtrykke behov og ønsker, hvilket giver barnet glæde og tryghed, fordi han eller hun oplever at blive forstået og mødt i sine behov.
Sidst opdateret: 18-12-2018