Det Grønne Område
image
blank

Velkommen til Dagplejen

Hvor vi passer børn med hjernen og hjertet

Dagplejen er et pasningstilbud til børn indtil 3 år. Barnet passes i dagplejerens private hjem. I dagplejehjemmet vil der typisk være 4 børn.

I dagplejen har barnet tæt kontakt til én voksen/dagplejer. En gang om uge samler en gruppe dagplejere børnene i en legestue, hvor der bliver tilrettelagt aktiviteter, som er målrettet de enkelte børn i forhold til udvikling af deres sociale, sproglige og motoriske færdigheder. Til den enkelte dagplejer, er der tilknyttet en fast dagplejepædagog, som er med til at skabe helhed, sammenhæng og udvikling i dagplejen, og som sparrer med dagplejerne om hverdagen, det pædagogiske indhold og børnenes trivsel, udvikling og læring. 

I Høje-Taastrup Kommune er der 22 dagplejere, som er fordelt rundt i kommunen. Dagplejen råder over et gæstehus tæt på Roskildevej i Hedehusene. Gæstehuset bruges til legestue samt ved dagplejernes ferie eller sygdom.

Dagplejen i Høje-Taastrup har disse fem værdier:

  • Det enkelte barn i centrum
  • Hjemlige omgivelser - andet hjem
  • Tid til at være i nuet (frihed til at vælge)
  • Trivsel
  • Tæt forældresamarbejde

Den enkelte dagplejer uddyber og indarbejder de fem værdier i sit daglige arbejde. Dette er beskrevet i den enkelte dagplejers egen præsentationsfolder.

Sidst opdateret: 05-11-2018