Det Grønne Område
image
blank

Velkommen til Nøddekrattet

I Nøddekrattet arbejder vi på at være medskabere af ressourcestærke livsgladeindivider, der er rustet til (skole-)livet både personligt, socialt og fagligt. Det sker i en veksling mellem fri leg og planlagte aktiviteter. Fri leg er den vigtigste aktivitet, hvad angår udvikling og vedligeholdelse af personlige kompetencer, her træner man bl.a. ægte initiativ, udholdenhed, impulskontrol, sociale grænser, risikotolerance, opfindsomhed, etc. etc. 

Vi har fokus på at skabe en hverdag med tryghed, nærvær og omsorg og laver også sjove, pædagogiske og udfordrende aktiviteter inde og ude året rundt. Vi nyder gode fælles måltider – har madordning for både vuggestue- og børnehavebørn og økologisk spisemærke i guld. Vi dyrker samværet omkring bordet, fordi det giver anledning til nærhed, positivt samvær og en naturlig social opdragelse. 

Vi er stærkt optagede af at styrke børns sprog gennem planlagte sprogstimulerende forløb og dagligdagsrutiner, f.eks. kan vi ikke spise frugt, tage tøj på eller gå en tur, uden at have den sproglige dimension med. Sproget spiller en stor rolle for det enkelte barn både nu og senere i livet. Vi arbejder med børnene i mindre grupper, det styrker nærværet og kontakten og dermed trivsel og læring. Børnene bruger iPad som et lege- og læringsredskab, og er også i gang med at tilegne sig IT-færdigheder. Vi glæder os til, at de kan videooptage og redigere, lave små videoer, fotografere osv. Vi voksen bruger iPad som redskab til at videooptage og analysere på den gode relation, som er af afgørende betydning for livskvalitet og udfoldelsesmuligheder for børnene.  

Nøddekrattet er kendetegnet ved stor gensidig respekt, rummelighed, en imødekommende og positiv tilgang samt et dynamisk og behageligt miljø. Vi arbejder tæt sammen med institutionens forældre om at skabe de helt rette betingelser for børnene. Vi mener, at alle børn har ret til et godt børneliv og til at blive set og have en god kontakt til både voksne og andre børn hver dag. Vi ser den gode intention, der er hos ALLE børn. 

Vi glæder os til at byde jer velkommen i Nøddekrattet.
Sidst opdateret: 29-04-2016